Stiftelsen Elektronikkbransjen har utviklet og patentert ombrukslogoen. Illustrasjon: Sterk Kommunikasjon

Hele bransjen går for ombrukt

Kjeder, verksteder og leverandører går sammen om å tilby norske forbrukere en trygg og sikker ordning for å kjøpe ombrukte elektronikkprodukter.

Daglig leder Pål Haugen i OmBrukt AS med ombrukskomfyrer fra Norsk Ombruk AS. Foto: Jan Røsholm

Med lanseringen av OmBrukt.no skal flere kasserte elektronikk-produkter få nytt liv, og merkeordningen gjøre det trygt for forbrukerne å velge et ombrukt produkt.

Andelen elektronisk avfall øker, og en stor del er produkter fra vanlig forbrukerelektronikk. Mange produkter kan fortsatt repareres og brukes videre, og Stiftelsen Elektronikkbransjens bidrag til sirkulærøkonomien heter OmBrukt.

Det snakkes mye om ombruk og sirkulærøkonomi, og nå stiller en samlet bransje seg bak et stort prosjekt

– Det snakkes mye om ombruk og sirkulærøkonomi, og nå stiller en samlet bransje seg bak et stort prosjekt for å få flere brukte elektronikk-produkter tilbake på markedet. Der markedet i stor grad hittil har vært preget av private selgere, har bransjen utviklet en hel verdikjede for godkjenning, merking og en garantiordning som gjør det trygt for forbrukeren å velge ombrukt, sier daglig leder Pål Haugen i OmBrukt AS.

OmBrukt.no har utviklet:

  • To år ombyttegaranti, slik at forbrukeren trygt kan kjøpe ombrukte produkter av ombrukssentre godkjente av OmBrukt.
  • Patentert godkjenningsmerke for ombrukte produkter som skal tilbake på markedet.
  • Godkjenningsordning for butikker og verksteder som skal behandle ombruksprodukter.
  • Databaseløsning for registrering av ombruksprodukter.
  • CO2 -regnskap på hvor mye CO2 som spares ved å forlenge levetiden på brukte produkter.

– Vi tror mange har vegret seg for å kjøpe et brukt produkt fordi man ikke vet om vaskemaskinen eller TVen faktisk virker. Nå får ombrukte produkter et godkjenningsmerke med OmBrukts logo. Produktene registreres i en felles database, og kjøper får en toårig ombyttegaranti. Det gir en ekstra trygghet for forbrukeren, sier Haugen.

Hans Marius Andersen i Electrotec.

Bak prosjektet står Bosch/Siemens, Electrolux, Elkjøp, Elon, Grundig, Miele, Power, Samsung, Stiftelsen Elektronikkbransjen og Whirlpool, mens Elektrotec AS, Hvitevareteknikk AS og Norsk Ombruk AS har vært pilotkunder. Det kommer stadig nye partnere med.

– Vi har presentert OmBrukt-prosjektet for både Miljødirektoratet, Miljødepartementet, Naturvernforbundet og Bellona, og fått svært positive tilbakemeldinger, sier Haugen.

Tommy Paulsen i Norsk ombruk.

OmBrukt-prosjektet er akkurat ferdig med en pilotperiode og åpner nå for å ta inn flere partnere. Hvitevareteknikk AS, Elektrotec AS og Norsk Ombruk AS er tre av pilotselskapene.

– Vi har lenge sett at det kastes og skrotes produkter som lett kunne fått lenger levetid. Når det nå kom en ordning hvor dette kunne gjøres på en ordentlig måte, der produktene kunne selges med garanti, var det lett å si ja, sier Kristoffer Bahr, daglig leder i Hvitevareteknikk AS.

OmBrukts ombruktsentre tilbyr varer innen flere produktkategorier.

– Våre pilotpartnere er store på hvitevarer, men flere produktgrupper tilkommer, herunder brunevarer og mobiltelfoner. Vi er allerede godt i gang i Oslo, Bergen og Tønsberg-området, sier Haugen.

Startet høsten 2019

Daglig leder Kristoffer Bahr (t. h.) i Hvitevareteknikk og Øyvind Heltberg (salgssjef Hvitevareteknikk/avdelingsleder Hvitevareombruk.no).

OmBrukt-prosjektet ble startet høsten 2019 etter et initiativ av Stiftelsen Elektronikkbransjen og NEL (Norske Elektroleverandørers Landsforbund). Utgangspunktet var et sterkt ønske om at bransjen skal være ledende i den sirkulære økonomien. EUs fokus på sirkulærøkonomi med direktiver rundt økodesign, «Right to Repair» og «Green Deal» vil påvirke hvordan produktene skal produseres fremover, og ikke minst hvordan de skal håndteres når de skal kasseres.

Miljøorganisasjoner, bransjens aktører og returselskapene, har alle bidratt i arbeidet med OmBrukt. Miljødepartementet og Miljødirektoratet var også gode diskusjonspartnere prosjektfasen.

Dette sier aktørene om OmBrukt:

Elektrotec

– Vi sa ja til å være med på denne piloten fordi det er viktig for oss å ha en bærekraftig forretningsmodell, som kan yte positive effekter for kunder, samfunnet og miljøet i tiden som kommer.

Erfaringene våre så langt er at det finnes et marked for seriøse aktører i ombruksmarkedet for elektronikk. For oss vil ombruk og vår avdeling «Retec» være viktig for selskapet som en hjørnestein innen bærekraftig og miljøvennlig forretningsutvikling. Dette er også en del av driften som Elektrotec AS vil prioritere med tanke på vekst av selskapet som helhet.

NEL

– Bransjeforeningen med hvitevareleverandørene i spissen har vært tidlig ute, ja kanskje først i Europa, med et initiativ for å lage en ordning for dette i Norge.

Dette innebærer et system for håndtering av ombrukte produkter, for å ivareta sikkerheten til forbrukeren og leverandørens ansvar.

Ombruk av produkter vil være viktig for miljøet fremover. Ved å stoppe produkter som er på vei inn i avfallsstrømmen, og i stedet reparere og gjenbruke disse, vil det forlenge levetiden på produktene med flere år og redusere CO2-utslippet totalt sett. At vi har utviklet et system for hele verdikjeden vil det også gjøre det vanskeligere for de som opererer ulovlig i dag.

Rune Tufte er styreleder i Norske Elektroleverandørers Landsforbund (NEL)

Power

– Power har mange spennende planer på dette området i tiden som kommer, og vi har stor tro på at bransjen som helhet ønsker å ta et større ansvar når det gjelder å tenke nytt rundt både ombruk og reduksjon av unødig EE-avfall.

Jeg tror helt klart det er et bra marked for ombrukte produkter i Norge, men siden dette er et relativt nytt marked, krever det tydelig informasjon og gode garantier for at folk skal ta sjansen på å kjøpe et brukt produkt.

Elon

– For Elon Group står miljø og holdbarhet høyt på dagsorden og gjennom ombrukprosjektet kan vi fylle dette med konkret innhold. Gjennom våre kundeundersøkelser har vi fått tilbakemeldinger som helt klart tyder på at de nordiske konsumentene ønsker et tilbud i form av ombrukte produkter.

Elkjøp

– Elkjøp mener en sirkulær økonomi innebærer mange muligheter. Hele handelen er nødt til å gå fra en lineær “bruk og kast”-økonomi til en sirkulær “ta vare på”-økonomi. Å være med i bransjeinitiativ som dette er en selvfølge for oss, og passer godt sammen med vår bærekraftssstrategi som skal sikre at alt vi selger skal kunne reparereres, ha flere liv og til slutt resirkuleres forsvarlig. Vi er bare i startfasen!

Vi tror nordmenn vil heve terskelen for å kjøpe ombrukte produkter – det ser vi i mange bransjer, for eksempel innen tekstil og møbler. For kommersielle aktører å ta del i dette markedet tror vi vil innebære store muligheter fremover.

Utfordringen med å gjøre ombrukte produkter like attraktive og enkle å kjøpe som nye skal vi ta! Å sikre tillit til leverandørene og salgsledd med garantiordninger osv tror vi blir avgjørende for å få til dette slik at forbrukere oppfatter ombruk som et naturlig og attraktivt valg!

Norsk Ombruk

– Dette er nytt og spennende og er helt klart med på å endre situasjonen for oss som jobber seriøst innenfor salg av ombrukte produkter. En garantiordning med 24 måneder ombyttegarant gjør all håndteringen rundt brukt salg enklere.

Powered by Labrador CMS