To år ombyttegaranti

Alle produkter som selges via et godkjent ombrukssenter har to år ombyttegaranti.

Garantien innebærer at produktet byttes i et likeverdig produkt. Med likeverdig menes samme funksjoner, men ikke nødvendigvis samme produsent. Som eksempel kan nevnes: Hvis stekeovnen har pyrolysefunksjon, skal ombytteproduktet ha samme funksjon.

Kunden bringer selv det defekte produktet tilbake til butikken og henter ombytteproduktet.

Ombyttegarantien gjelder i to år fra salgsdato, uavhengig om den er brukt eller ikke.

Den utvidede garantien inkluderer også personskade, og ulykkesforsikring med dekning inntil én million kroner. Denne forsikringen vil gjelde dersom produktet volder skade på en person.

Flere detaljer og forsikringsvilkår for forbrukere:
matrixinsurance.no/ombruksgaranti

Ønsker du mer informasjon rundt ombyttegarantien eller forsikringsløsningen, ta kontakt med vår samarbeidspartner:

Matrix Insurance AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Postadresse:
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn

+47 23 20 79 00
post@matrixinsurance.no

Powered by Labrador CMS