Bli ombrukssenter

Butikker og/eller verksted godkjent av OmBrukt AS har en rekke fordeler:

 • Tilgang til en felles godkjenningsordning
 • Tilgang til en felles databaseløsning for registrering av ombrukte produkter
 • Godkjent for bruk av ombrukslogo
 • Tilgang til profileringsmateriell
 • To års ombyttegaranti på alle solgte produkter
 • Utvidet skadeforsikring dersom en forbruker blir skadet av produktet

For at du eller din bedrift skal bli godkjent ombrukssenter, stilles følgende krav:

Ombruksverksted

 • Registrert firma (org. nr.)
 • Herunder registrert i Merverdiregisteret
 • Herunder registrert i NAV Aa-registeret
 • Avtale med godkjent returselskap for produsentansvar
 • Inneha kvalifisert personell iht. produktgruppe (eksempelvis fagbrev)
 • For hvitevareprodukter:
 • Godkjent årlig FSE-kurs (Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg)
 • Registrert i DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) som godkjent verksted.
 • Følge OmBrukts øvrige retningslinjer iht. til godkjenningsordningen
 • Tilby minimumlønn iht. Arbeidstilsynets krav til minstelønn

Ombruksbutikk

 • Registrert firma (org. nr.)
 • Herunder registrert i Merverdiregisteret
 • Herunder registrert i NAV Aa-registeret
 • Brukthandler bevilgning for direkte salg
 • Eget CRM-system for registrering av salg
 • Avtale med godkjent returselskap for produsentansvar
 • Følge OmBrukts øvrige retningslinjer iht. til godkjenningsordningen
 • Tilby minimumlønn iht. Arbeidstilsynets krav til minstelønn

Søknad

Søknad og eventuelle spørsmål sendes post@ombrukt.no.

Velkommen som vår nye samarbeidspartner innen ombruk av elektronikkprodukter. Sammen skal vi bidra til et bedre miljø, innovasjon og bærekraft!

Powered by Labrador CMS